English 日本語
[gtranslate]
Vietnamese | English

QUỐC GIA VIỆT NAM

Tại Việt Nam, nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng khoảng 8% mỗi năm cho đến năm 2025. Quốc gia này đang phải đối mặt với các vấn đề lưới điện lớn ảnh hưởng đến khả năng EVN có thể kết nối sản xuất và nhu cầu điện. Giá điện đã tăng trung bình 5% mỗi năm trong thập kỷ qua.

Hệ thống điện phục vụ toàn diện trên toàn Việt Nam

Các thông số chính

 • 30 năm hoạt động tại Việt Nam
 • Số 1 về lpg và chất bôi trơn
 • Hơn 1000 nhân viên Việt Nam
 • Doanh thu hàng năm 200 triệu đô la tại Việt Nam
 • Phát triển khí đốt trị giá 1,5 tỷ USD cho nhà máy điện
 • Các Tấm Pin mặt trời với công suất 50 MW năm 2019

Hệ thống điện phục vụ toàn diện trên toàn Việt Nam

 • TOTAL có khả năng trở thành đối tác năng lượng lâu dài của bạn
 • Chúng tôi đang sử dụng ảnh hưởng hiện tại của mình để cung cấp hỗ trợ vận hành và bảo trì
 • Triển khai kinh nghiệm toàn cầu tại địa phương

Giá EVN từng tăng lên ở mức lịch sử 5% mỗi năm nhưng đã tăng lên 8,36% vào năm 2019

Công suất Lắp Đặt (2016)

Tổng quan ngành điện

 • Nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng 10,6%/năm cho đến 2020, sau đó là 8,5% cho đến năm 2025, giảm xuống còn 7,5%/năm từ năm 2026.
 • Sản xuất điện đã tăng 12%/năm kể từ năm 2000.
 • Các sự cố lưới điện lớn ảnh hưởng đến khả năng EVN có thể kết nối sản xuất điện với nhu cầu điện.

Giá điện trung bình, người dùng công nghiệp

Tiến hóa thuế điện (C&I)

 • Giá đã tăng hơn 5% trong thập kỷ qua lên khoảng 8.4 US cent/kWh cho người dùng công nghiệp
 • Thuế lưới dưới chi phí sản xuất và lưới kém đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng và kế hoạch tự do hóa ngành
 • Những điều này dẫn đến biểu giá lưới tăng nhanh hơn trong tương lai

Quy định

Sáng kiến do Chính phủ Lãnh đạo:

 • Mục tiêu các Nguồn Năng lượng tái tạo: Mục tiêu Năng lượng Tái tạo tại Việt Nam 2016-2030 (PDP 7):
  • Sản xuất năng lượng tái tạo 6,5% vào năm 2020 và 10,7% vào năm 2030
  • 710-800MW năng lượng gió vào năm 2020 và 6GW vào năm 2030
  • 850MW năng lượng ánh sáng vào năm 2020 và 12GW vào năm 2030
 • Mục tiêu giảm carbon – INDC 2015:
  • Vô điều kiện: đến năm 2030, GHG giảm 8% so với BAU
  • Có điều kiện: tối đa 25% nếu được hỗ trợ quốc tế

Thực hiện

 • Đo mạng (Thông tư 16): trên cơ sở hàng năm cho các hệ thống năng lượng ánh sáng mái nhà được kết nối với lưới điện, trên các tòa nhà có đồng hồ đo hai chiều. Tín dụng điện dư thừa sau một năm sẽ được bán cho EVN với tỷ lệ Biểu giá là 2086 đồng/kWh (9,35c$/kWh) trong 20 năm, với mức điều chỉnh hàng năm theo tỷ giá USD/VND
 • Biểu giá cho các hệ thống dưới 1 MW có thể được cài đặt bên ngoài gói năng lượng phát triển. Đối với các hệ thống trên 1 MW, cần cấp phép ngành điện bắt buộc

Project Reference